שירות כלל ארצי |
כתב מינוי רשמי של בית משפט

כל מה שצריך לדעת על תמלול לבית משפט

תמלול של שיחה מוקלטת המתבצע לצורך דיון בבית משפט נחשב באופן עקרוני לראיה קבילה במסגרת החוק. תמלול סדור של הקלטה הוא זה שמשמש את השופט בבחינת חומר הראיות ובגיבוש פסק הדין. זאת הסיבה, שהגשת תמלול של שיחה מוקלטת לבית הדין והצגתו כראיה לבית המשפט צריכה להתבצע בהתאם לכללים סדורים ותחת דרישות קפדניות ומחמירות. בין יתר הכללים המתייחסים לאופן הגשת תמלול של הקלטת שיחה לבית המשפט, חשוב יהיה לבצע הקפדה יתרה על הכללים הבאים: . 

 

ההקלטה בוצעה במסגרת החוק

החוק מגדיר את המקרים בהם מותר לבצע הקלטה של שיחה ומפרט מתי מדובר בהאזנת סתר שאסורה על פי חוק. כדי שתמלול של שיחה ייחשב לראיה קבילה בבית המשפט, עליו לשמור על דרישות החוק: אסור שההקלטה תתבצע ללא ידיעת המעורבים בה, אלא אם כן מדובר בהקלטה שמטרתה מניעת פשע.  

 

תקינות מכשיר ההקלטה

על מנת שההקלטה תחשב לראיה קבילה בבית המשפט, יש לוודא כי מכשיר ההקלטה פעל ופעל באופן תקין, ומבצע את פעילותו ללא שיבושים, הפסקת פעילות, או השבתות בלתי מתוכננות. תמלול של שיחה שהוקלטה באמצעות מכשיר אשר יש ספק לגבי אמינות פעולתו ושנחשב למכשיר לא מהימן, לא ייחשב לראיה קבילה בבית המשפט.

 

ההקלטה נאמנה למקור

יש לוודא כי בהקלטה לא בוצעו מניפולציות, שהיא לא עברה עריכה מחדש, ושהיא נאמנה למקור.  ההקלטה חייבת להיות אותנטית, מקורית ומדוייקת, זאת על מנת שהתמלול שבוצע עבורה ייחשב כאמין וקביל בבית המשפט.

 

התמלול וההקלטה תואמים

כדי שהתמלול יוכל להיות מוצג בבית המשפט, יש הכרח לוודא כי הוא תואם באופן מדוייק להקלטה. הבדלים בין תוכן ההקלטה ובין התמלול לא יאפשרו הצגתו לבית המשפט.

 

זיהוי הדוברים בהקלטה

על מנת להציג את תמלול ההקלטה בבית המשפט ולהגישו כראיה, יש הכרח כי בתמלול יזוהו באופן חד משמעי הדוברים בשיחה. זיהוי הדוברים הוא קריטריון הכרחי להגשת תמלול ההקלטה לבית המשפט גם במקרים של רב שיח של משתתפים.הדברים שנאמרו בהקלטה נאמרו מרצון

כדי שתמלול של שיחה יוצג לבית המשפט, וייחשב לראיה שיש לה תוקף, כלל הדוברים במהלך השיחה צריכים לעשות זאת מתוך רצון, ולא משום שנכפתה עליהם, בדרך של איומים, הפחדה או לחץ כזה או אחר, אמירת הדברים. 

 

כיצד מגישים את ההקלטה והתמלול לבית המשפט כראיה?

ההקלטה והתמלול מוגשים לבית המשפט כראיה, אולם מה שמוצג בפני השופט לעיון מחודש במהלך הדיון הוא התמלול עצמו ולא ההקלטה. על מנת שהתמלול יקבל תוקף, יש צורך בצירוף חוות דעת משפטית על מהימנות התמלול, האופן בו בוצע, ומידת המקצועיות של הגורם המבצע. כאשר מדובר בדיון בבית משפט אשר בדרך כלל נוגע לדיני נפשות, אין מקום לשיבושים או טעויות בתמלול ההקלטות השונות המוצגות לבית הדין.

חשבנו שיעניין אותך...

המומחים שלנו כאן בשבילך