שירות כלל ארצי |
כתב מינוי רשמי של בית משפט

תמלול הקלטות הוא פעולה שבה אנו ממירים תוכן מבוסס קול שהוקלט על גבי מדיה כלשהי, למסמך כתוב. ביצוע פעולת תמלול מתוך הקלטה כולל התמודדות עם מספר אתגרים מרכזיים. חברה המספקת שירותי תמלול מתוך הקלטה אמורה לספק עבור הלקוח המזמין את העבודה מענה לאתגרים האלו. הנה פירוט של הנקודות העיקריות אליהן צריך לייחס חשיבות בעת ביצוע תמלול מתוך הקלטה.

אתגרים מרכזיים בתמלול הקלטות
כאשר ניגשים לביצוע עבודת תמלול מתוך הקלטות, חשוב יהיה לשים דגש על הנושאים הבאים:

זיהוי דוברים בשיחה

בשיחה רבת משתתפים לעיתים קיים קושי בזיהוי הדובר ושיוך עולם התוכן המתומלל אליו. זאת ועוד, במקרים בהם בסערת הדיון שני אנשים או יותר דוברים בו זמנית, חייבת להיבחר מתודה מושכלת לביצוע תמלול מדויק של מה שנאמר מעל שולחן הדיונים. לתמלול מדויק של הנאמר בדיונים מסוג זה ישנה חשיבות מכרעת בתיעוד החלטות מרכזיות המתקבלות בחברה, ובפרט בהנגשת התיעוד הסדור של הקלטות אלו לגורמי אכיפה שונים. לצורך כך, אמורה חברה המספקת שירותי תמלול לעשות שימוש בציוד טכנולוגי מתקדם, שיאפשר לה ביצוע אוסף של פעולות, ובפרט, הפרדת קטעי השיחה המוקלטים לדוברים שונים על פי מאפייני המיקום שלהם.

איכות הקלטה נמוכה
חברת תמלול מקצועית אמורה לתת מענה למקרים בהם איכות ההקלטה נמוכה, אם בשל ציוד לקוי ואם בשל תנאי הקלטה לא אופטימליים. זאת הסיבה, שלפני התקשרות מול חברת תמלול עליכם יהיה לוודא כי היא עושה שימוש בציוד טכנולוגי מתקדם, אשר מאפשר לה סט מרשים של יכולות, ובפרט בידוד רעשי רקע והגברת איכות הקול. תצורת עבודה זאת נפוצה בעיקר במקרים בהם ההקלטה לא תוכננה מראש, או שבוצעה בתנאים לא אופטימליים, כמו הימצאות במקום ציבורי הומה אדם.

דיבור מהיר של המשתתפים בשיחה
בחלק מן השפות והדיאלקטים, נהוגה שגרת דיבור מהירה ומתגלגלת. מובן, שתצורת דיבור זאת מהווה אתגר לצוות המתמללים. כאן חשוב יהיה לוודא שהציוד הטכנולוגי המתקדם שבו עושה החברה שימוש מאפשר פונקציונליות מגוונת, ובפרט האטת קצב הדיבור, וזאת על מנת לאפשר תמלול השיחה באופן שהוא מדוייק ונאמן למקור.

שימוש במדיה שאינה נגישה כיום
השימוש בשירותי תמלול מתבצע, כאמור, לצרכים שונים ומגוונים. לעיתים, אנשים פרטיים זקוקים לשירותי תמלול מתוך הקלטות שבוצעו באמצעות ציוד טכנולוגי מיושן, ואשר נשמרו על גבי מדיה שאינה נפוצה כיום. חברת תמלול מקצועית אמורה לאפשרת גם ללקוחות אלו לעשות שימוש בשירותיה, ולהחזיק ציוד טכנולוגי מתאים שיאפשר את אחזור התוכן מן המדיה המיושנת, ואף העתקתו למדיה מודרנית.

לסיכום
שירותי תמלול מתוך הקלטות הינם שירותים מקצועיים אשר נדרשים לתת מענה ללא מעט אתגרים, ובפרט אתגרים הקשורים בזיהוי הדוברים השונים בשיחה רבת משתתפים, בהתמודדות עם הקלטות באיכות נמוכה, בתמיכה בדיאלקטים ובשפות שונות אשר מתאפיינות בדיבור מהיר ושוטף וכן בציוד טכנולוגי לתמיכה במדיה מיושנת על גביה נשמרו ההקלטות

חשבנו שיעניין אותך...

המומחים שלנו כאן בשבילך